Energetikai Tudástár

A fajlagos hőveszteségtényező

A fajlagos hőveszteségtényező
Írta: Gali András

A fajlagos hőveszteségtényező az épületenergetikai számítások egyik alapvető mérőszáma, leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy az épület önmagában (a gépészet nélkül) mekkora hőveszteséggel üzemeltethető.

Jele: q

Mértékegysége: W/m³K {watt-per-köbméter-kelvin}.

Jogszabályi definíciója: (q) A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső - külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve.

Alternatív megfogalmazással: megnézzük, hogy mekkora lenne az épület egy légköbméterre jutó hővesztesége, ha a külső és belső tér között csak egy Celsius fok lenne a hőmérséklet-különbség. Az érték magába integrálja az épület benapozottságából eredő hőnyereségeket is.

A fajlagos hőveszteségtényező számértéket az energetikus mérnök számolja ki, és ellenőrzi, hogy megfelel-e a rá vonatkozó követelménynek. Általános tervezői tapasztalat, hogy ha a hőátbocsájtási tényezők előírásait betartjuk, akkor a fajlagos hőveszteségtényező követelménye is automatikusan teljesül.

Követelménye

A fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értéke (qm) az épület lehűlő felületének (A) és fűtött terek térfogatának (V) arányától függ. A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje szerint a fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értékét az A/V arány szerint az alábbi képletek adják meg:

Ha az épület a fajlagos hőtároló tömege alapján nehéz:

Ha A/V ≤ 0,3 → qm = 0,16 [W/m3K]

Ha 0,3 ≤ A/V ≤ 1,0 →qm = 0,079+0,27 *(A/V) [W/m3K]

A/V ≥ 1,0 → qm = 0,43 [W/m3K]

Ha az épület a fajlagos hőtároló tömege alapján könnyű:

Ha A/V ≤ 0,3 → qm = 0,12 [W/m3K]

Ha 0,3 ≤ A/V ≤ 1,0 →qm = 0,05143+0,2296*(A/V) [W/m3K]

A/V ≥ 1,0 → qm = 0,28 [W/m3K]

Magyarázat az épület könnyű/nehéz besorolásához: az épület nettó fűtött alapterületére vetített fajlagos hőtároló tömege alapján az épület nehéz, ha m ≥ 400 kg/m2; könnyű, ha m < 400 kg/m2.

További népszerű cikkek a Tudástárban

Mit jelent az energetikai tanúsítvány?
Kinek kell fizetnie az energetikai tanúsítványt?
AA energetikai besorolási osztály
Energetikai nyilatkozat Zöld Otthon Programhoz
Ki készíthet energetikai tanúsítványt?