Energetikai Tudástár

A hőátbocsájtási tényező (U érték)

A hőátbocsájtási tényező (U érték)
Írta: Gali András

A hőátbocsájtási tényező egy alapvető energetikai mérőszám, amely a szerkezetet jellemzi a hővesztesége alapján. Értékét független laboratóriumi mérés támasztja alá. A pontos adatot a gyártók teszik közzé honlapjukon, vagy a termék műszaki adatlapján.

U érték

A hőátbocsájtási tényező szakmai jele az "U" érték, régi magyar jele a "K" érték (ezt már nem használjuk). Az U érték megmutatja az épületszerkezet hőveszteségét egy négyzetméterre vonatkoztatva.

Mértékegysége: W/m²K {watt-per-négyzetméter-kelvin}.

Jogszabályi definíciója: A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m²K) mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza nem homogén szerkezetek esetén a szerkezeten belül, jellemzően előforduló átlagos mennyiségben figyelembe vett pontszerű (rögzítési rendszerek, konzolok, csavarok, átkötővasak stb. által okozott) és vonalmenti (vázszerkezetek, hézagok, panelcsatlakozások stb. által okozott) hőhidak hatását is. (Megjegyzés: a szerkezetek csatlakozásánál - nyílásoknál, sarkoknál - keletkező hőhidak hatását nem számolva).

Alternatív megfogalmazással: mennyi energia áramlik ki a szerkezet egy négyzetméternyi részén, ha a belső és külső tér közötti hőmérséklet-különbség 1 Kelvin (ami ebben az esetben egyenlő egy Celsius fokkal, de a Kelvin használatos).

A hőátbocsájtási tényező követelménye

A hőátbocsájtási tényezőre energetikai követelmények vonatkoznak, a szabályozó rendelet az alábbi táblázat szerint maximálja az egyes épületszerkezet típusok U értékét. Külön cikkben tárgyaljuk, hogy az U követelményérték eléréséhez milyen vastag hőszigetelésre van szükség.

Szerkezet Hőátbocsájtási tényező követelménye U [W/m²K]
Homlokzati fal 0,24
Lapostető 0,17
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17
Padlás és búvótér alatti födém 0,17
Árkád és áthajtó feletti födém 0,17
Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
Üvegezés 1,0
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,15
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4
Tetősík ablak 1,25
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26
Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5
Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig 0,3
Új épületeknél a talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban 0,3

Az ablakok U értékére vonatkozó követelmények

Az ablakokról ezt kell tudni

A forgalmazók gyakran csak a legelőnyösebb rész (üvegezés - Ug) értékét adják meg, holott az egész ablak hőátbocsájtási tényezője ettől mindig gyengébb, mert a tokszerkezet rosszabbul hőszigetel mint az üvegezés. Az energiafogyasztás és a követelmény szempontjából is az ablakok Uw értéke számít, amely a keretet és az üvegezést is figyelembe veszi, sőt számol az illesztésnél létrejövő hőhidakkal is.

Minél kisebb, annál jobb

Mivel a hőátbocsájtási tényező egy egységnyi felületre vetítve, ugyanolyan körülmények között mutatja meg a szerkezeten át eltávozó hőáramot, így a különböző szerkezetek összehasonlíthatóak a várható hőveszteség szempontjából. Ha kisebb az U érték, kisebb az eltávozó energia, tehát jobban szigetel a szerkezet.

Pontos U érték számítást szeretne?

Az U érték pontosan kiszámítható a megfelelő épületfizikai szoftverekkel. Lakóépület építésének egyszerű bejelentése eljáráshoz kötelező mellékelni a rétegrendek ellenőrzését, a követelmények teljesülését már ekkor igazolni kell. Kérjen tőlünk árajánlatot!

További népszerű cikkek a Tudástárban

Az összesített energetikai jellemző
Kinek kell fizetnie az energetikai tanúsítványt?
Az energetikai tanúsítványok nyilvántartása
Kerüljük el az energetikai felújítás buktatóit!
Az energetikai tanúsítvány pótlása