Energetikai Tudástár

Energetikai követelmények 2024

Energetikai követelmények 2024
Írta: Gali András

Ebben a cikkben összefoglaljuk a 2024. évi energetikai követelményeket, amelyeket új épületek építése esetén be kell tartani, illetve teljesülésüket igazolni szükséges.

Hatályos energetikai előírások - 2024

2024. június 30. után az ún. közel nulla energiaigény építésügyi előírásai vonatkoznak az újonnan épülő lakóházra, ebben a cikkben ezeket részletezzük. A követelmények teljesülését az épület használatbavételekor kell igazolnia a tulajdonosnak hiteles energetikai tanúsítvány készíttetésével. Az új épületnek legalább BB minősítést kell elérnie. Természetesen az előírtnál magasabb energiahatékonyságú és jobb besorolású épület is építhető (AA, AA+, AA++).

Az energetikai követelmények négy kategóriája

A 7/2006 TNM rendelet írja elő azokat a műszaki feltételeket, amelyet a közel nulla energiaigény követelményeinek keretében teljesíteni kell. A rendelet az alábbi négy kategóriában adja meg a műszaki feltételeket, a cikk további részében ezekről olvashat:

I - A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények: az épületszerkezetekre, hőszigetelés mértékére vonatkozó előírások.

II - A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei: az épületre összességében vonatkozó szabályok.

III - Összesített energetikai jellemző követelményértéke: az épület energiahatékonyságára, ill. az épületgépészetre vonatkozó szabályok.

IV - Felhasznált minimális megújuló energia részaránya: megújuló energiahordozók hasznosítására vonatkozó szabályok.

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények

Az energetikai követelmények minden épületszerkezetre meghatározzák, hogy milyen minimális hőszigetelő képességgel kell rendelkezniük. Mérnöki fogalommal élve előírják a hőátbocsájtási tényezők értékét, azaz az U értéket. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy minden beépítésre kerülő anyagnál, nyílászárónál ellenőrizni kell, hogy teljesül-e az előírt U érték.

A szerkezet típusa A hőátbocsájtási tényező követelménye U [W/m²K]
Homlokzati fal 0,24
Lapostető 0,17
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17
Padlás és búvótér alatti födém 0,17
Árkád és áthajtó feletti födém 0,17
Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
Üvegezés 1,0
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,15
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4
Tetősík ablak 1,25
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26
Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5
Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig 0,3
Új épületeknél a talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban 0,3

II. A fajlagos hőveszteségtényező követelményértékei

Az építésügyi követelmény nem csak az egyes épületszerkezetekre, hanem az épület egészére vonatkozóan is megfogalmaz energiahatékonysági elvárást a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékének formájában. Ennek a fogalomnak a megértéséhez műszaki alapképzettségre van szükség, így jelen cikkünkben nem ismertetjük részletesebben. Elegendő annyit tudni róla, hogy az épület egészét vizsgálja meg az alapján, hogy egy légköbméter épülettérfogatra mennyi hőveszteség jut. Elvárt értéke qm [W/m³K] 0,12 és 0,28 közötti az épület geometriájától függően. A számértéket az energetikus mérnök számolja ki és ellenőrzi, figyelembe véve a fűtött légtérfogatot, a lehűlő felületek jellemzőit, és az épület tájolását (benapozottságát) is. Általános tervezői tapasztalat, hogy ha az I. pontban tárgyalt hőátbocsájtási tényezőket betartjuk, akkor ez követelmény automatikusan teljesül.

III. Összesített energetikai jellemző követelményértéke

Az összesített energetikai jellemző egy mérnöki szakkifejezés, amely az épület egy négyzetméter alapterületére jutó éves energiafogyasztását mutatja meg. Az erre vonatkozó követelmény tulajdonképpen az épület energiahatékonyságát szabályozza, számításba véve a hőveszteségeket, a fűtés hatásfokát, a szabályzást, a felhasznált energiahordozókat. Megengedett számértéke lakóházakra legfeljebb 100 KWh/m²/a [Kilowattóra-per-négyzetméter-per-év] lehet. Ha az összesített energetikai jellemző 100-nál több, az épület nem érheti el a BB minősítést, így a hatályos követelményszintet nem teljesíti. Új épületeket csak úgy lehet tervezni és kivitelezni, hogy a fenti szám teljesüljön.

IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

A hatályos energetikai követelmények az épületben felhasznált energiahordozókat is szabályozzák, a számítások során figyelembe kell venni például azt, hogy gázzal, tűzifával vagy épp távhővel fűtünk. Az épület energiafogyasztásának legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni. Ha megújuló energiaforrásból származó energia nincs felhasználva az ingatlanban, a követelményszint nem teljesül, és a BB minősítés nem adható ki. Az alábbiak vehetők figyelembe megújuló energiahordozóként: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet; nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia; illetve a távhő is bizonyos esetekben.

Az energetikai követelményeket teljesítő osztályok

Az energetikai követelményt teljesítő kategóriák

Az energetikai követelményeknek a legjobb négy energetikai osztály felel meg (lásd mellékelt ábra): AA++, AA+, AA, BB. Amikor új épületet tervezünk, bármelyik kategóriát megcélozhatjuk a költségkeretünknek megfelelően. A magasabb osztályok egyfajta befektetésnek tekinthetők, minél többet költünk most az energiahatékonyságra, annál többet takarítunk meg hosszú távon.

Épületek bővítésére vonatkozó szabályok

Meglévő épület bővítése (hozzáépítés, tetőtér beépítés) esetén is teljesíteni kell energetikai követelményeket. Ha a bővítés alapterülete meghaladja az eredeti épület alapterületének 100%-át, akkor minden fent tárgyalt szabályt be kell tartani, a régi és az új épületrészre vonatkozóan is. Ha a bővítés kisebb, mint az eredeti alapterület 100%-a, akkor csak a fenti I. pont szerinti előírást kell teljesíteni, azaz csak a határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőit kell az előírtak szerint betartani, és csak az új épületrészben.

Kísérje energetikus az építkezést!

Kifejezetten új ingatlanokhoz összeállított szolgáltatási csomagunk keretében energetikus mérnök biztosítja, hogy már a tervezési fázisban minden energetikai követelmény teljesítése biztosított legyen, garantálva azt, hogy a kivitelezett ház megkapja a hatósági jóváhagyást is. Az építkezés alatt felmerülő kérdésekkel kapcsolatban is rendelkezésre állunk. Bármilyen döntési helyzetbe kerül, biztosítjuk, hogy naprakész, mérnöki szemléletű információk álljanak a rendelkezésére. Árajánlat kérése »

Kapcsolódó cikkek a Tudástárban

Kötelező hőszigetelési vastagságok
Energetikai nyilatkozat Zöld Hitelhez
Így számoljuk az alapterületet
Követelmények új épületekre
Megújuló energiaforrások