Nézze meg az energetikai tanúsítvány helyi árát!

Energetikai minősítés, besorolások

A hatályos energetikai besorolási osztályok

Energetikai besorolások

A lehetséges energetikai besorolási osztályok „AA++”-tól „JJ”-ig terjednek. A legjobb „minimális energiaigényű” minősítést csak a legmagasabb energiahatékonyságú ingatlanok kaphatják. A legrosszabb osztályokat (II, JJ) jellemzően a súlyosan elavult, rendkívül energiapazarló épületek kapják.

2024. június 30. után a "BB - Közel nulla energiaigényre (KNE) vonatkozó követelménynek megfelelő" osztály az új épületekre vonatkozó referenciaszint, tehát ha új épületet építünk, minimálisan ezt a besorolást kell teljesíteni a használatbavételi engedély megszerzéséhez. Meglévő ingatlanokra természetesen nem vonatkozik semmilyen kötelezően elérendő energetikai szint.

Érdemes tudni: a minősítés 2015-ig más rendszerben történt (egy betűjelzésű szabályozás A+ és I között), az új követelményszint (dupla betűjelzés) 2016. január 1. óta van hatályban.

Az energetikai osztályokról olvashat, ha a táblázatra kattint

Ha egy konkrét energetikai osztályról többet szeretne többet megtudni, válassza ki az alábbi táblázatban, és olvassa el részletes ismertetőnket! Tételesen bemutatjuk az egyes kategóriák jelentését és elérésük épületenergetikai feltételeit.

AA++ AA+ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ

Minősítés a szakmai előírásoknak megfelelően

A kalkuláció elkészítését megelőzően kötelező helyszíni szemlét végezni. A számításokat minden mérnöknek a szakmai jellegű 7/2006 TNM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégeznie, így az ingatlanra csak egyféle - a valóságnak megfelelő - minősítés adható. Fontos megjegyezni, hogy két teljesen egyformának tűnő lakás is kaphat eltérő besorolást, mivel olyan paramétereket is figyelembe kell venni a számítás során, amelyek nem láthatóak (pl. távfűtési rendszerek, energiahordozók, szomszédos rendeltetési egységek, stb.). A besorolási osztályt az összesített energetikai jellemző követelményértékéhez viszonyított eltérés alapján kell meghatározni, így a végeredmény teljesen objektív, független a készítő mérnök személyes véleményétől.

Mi tudható meg a számításokból?

Az épület minősítése alapján elért energiahatékonysági kategória közvetlenül utal az üzemeltetés várható költségeire. Egy jobb besorolású épület arányosan alacsonyabb rezsiköltségek mellett üzemeltethető. Az ügyfél kérésére készíthetők gazdaságossági számítások is, a tanúsítvány segítségével egyszerűen megbecsülhető, hogy egy korszerűsítéssel mekkora megtakarítás érhető el. Igen magas pontossággal meg lehet mondani, hogy adott vastagságú hőszigetelés mennyi megtakarítást eredményez a rezsiköltségekben. Hasonló módon egy kazáncsere gazdaságossága is megállapítható.

Ha ismeri két ingatlan besorolását, megbecsülheti, hogy mennyivel kevesebb lesz kevesebb vagy több az energiafogyasztása. Az eredmény az első ingatlanhoz képest mutatja meg az energiafogyasztásbeli eltérést százalékban.


Van kötelezően elérendő energetikai osztály?

Használt ingatlanok esetében nincs, tehát bármilyen energetikai besorolást is kap az ingatlan, semmilyen következménye nem lesz. Új épületek építése esetén azonban 2024-től kezdve legalább BB kategóriát kell elérni, ezt a használatbavétel tudomásulvételének kérelmezésekor kell igazolni egy energetikai szakvéleménnyel. Az új épületekre igen szigorú energetikai követelmények vonatkoznak. Ha energetikai pályázaton vesz részt, a lakóház korszerűsítés utáni állapotára előírhatnak minimálisan elérendő kategóriát.

Átlagos besorolások országosan

Az alábbi diagramon a lakásállomány energetikai tanúsítvány szerinti minősítése tekinthető meg. A minősítési skála igen szigorú, a CC, DD kategóriák kifejezetten jónak mondhatók még, a magyar átlag viszonylatában. A korábbi, 2015-ig érvényes "egy betűs" besorolási skáláról itt olvashat. A legmagasabb fokozatokat azért éri el rendkívül kevés ingatlan, mert BB vagy annál jobb jelzésnek speciális feltételei is vannak, például csak megújuló energiaforrást is hasznosító ingatlanokra lehet őket kiadni.

Országosan elért besorolási szintek a tanúsítványokban