Nagyvállalati energetikai audit

A nagyvállalatok energetikai auditálási kötelezettségét törvény írja elő. Tudja meg, milyen feladatokat von maga után a szabályozás!

Felügyeleti szerv: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 

A nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni, tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából (2015. évi 57. törvény 22. §). A magyar végrehajtást szabályozó törvényt az energiahatékonyságról szóló EU irányelv alapján adták ki. Az energia audit egy komplex vizsgálat, amely a gazdasági szereplők épületeinek, termelési folyamatainak, logisztikai rendszereinek veszteségeit tárja fel, és kínál megoldást a hatékonyságuk növelésére.

Kire vonatkozik az energetikai auditálási kötelezettség?

Az auditálási előírás nagyvállalatokra vonatkozik – ami a rendelet értelmében minden kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.

Kis- és középvállalkozás: 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (4) bekezdésének kivételével a Kkvtv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás.

A besorolás megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat a Kkvtv. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint (függetlenül attól, hogy hol található).

Foglalkoztatotti létszám < 250 fő < 250 fő < 250 fő ≥ 250 fő ≥ 250 fő ≥ 250 fő ≥ 250 fő < 250 fő
Éves nettó árbevétel ≤ 50 M EUR > 50 M EUR ≤ 50 M EUR < 50 M EUR ≤ 50 M EUR > 50 M EUR > 50 M EUR > 50 M EUR
Mérlegfőösszeg ≤ 43 M EUR ≤ 43 M EUR > 43 M EUR ≤ 43 M EUR > 43 M EUR ≤ 43 M EUR > 43 M EUR > 43 M EUR
Besorolás » KKV KKV KKV Nagyvállalat Nagyvállalat Nagyvállalat Nagyvállalat Nagyvállalat

Kivételek, felmentések

Mentesül az auditálási kötelezettség alól az a vállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. A minősített cég köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

Annak a kapcsolódó vagy partnervállalkozásnak, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, nem kell az energetikai auditálást lefolytatni vagy az energiagazdálkodási rendszert működtetni.

Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja, és a vállalkozáscsoportra vonatkozó vizsgálat ezen vállalkozásra is kiterjed.

A nagyvállalat teendői

Az auditálást el kell végeztetni MEKH jogosultsággal rendelkező szakértővel. Az audit, illetve a rendszertanúsítás jogszabályi határideje 2015. december 5. volt, ez időpont óta mulasztási bírságok kiszabására kerülhet sor.

A vállalat köteles minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen regisztrálni. Ennek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén egymillió forintig terjedő bírság szabható ki, a cég mérlegfőösszegének figyelembevételével.

A nagyvállalat köteles a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyévet megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról.

Árajánlat kérése

Mit tartalmaz az energia audit?

Az energia audit egy szabványos mérnöki számítási eljárás, amelynek célja a vállalkozás energiafelhasználási jellemzőinek objektív kiértékelése. Míg az energetikai tanúsítvány egy épületet önmagában értékel, addig az audit az épületet és a használatot együttesen értékeli. Utóbbi lényeges eleme, hogy a szükséges mértékben mérési adatokkal van alátámasztva.

A lehetőségeket a szakvélemény közérthető módon, három kategóriában mutatja be:

Általánosan kijelenthető, hogy amennyiben a vállalatnál az elmúlt egy-két évben részletes energetikai átvilágítás nem történt, illetve az energiagazdálkodási feladatokra nem alkalmaznak belső szakértőt, úgy jelentős energiaköltség-csökkentés érhető el, amely az auditor közreműködésének költségét bőven fedezi. A vizsgálat feltárja az éves szinten elérhető megtakarítást, és javaslatokat fogalmaz meg a leginkább költséghatékony energiapolitika kidolgozásához.

Jogszabályok:

A KKV-k definíciója: 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról).

2015. évi 57. törvény az energiahatékonyságról.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet.

Az energetikai auditorok és szakértő szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet.

Auditorunk mindenben a segítségére lesz!

x
energetikai auditor

Lóránd

Okleveles gépészmérnök, Temesvári Műszaki Egyetem, 1993
Ingatlanok auditálása

MMK aktív tag, TÉ, SZÉS 6, MV-ÉG, ME-G, FL, FH jogosultságok, Energetikai auditor (MEKH)

Személyes referenciák »

Ellenőrzött auditor
Tapasztalat
4700
szakértés
Elkészítési idő
1-3hét
mérettől függően
Felmérés
8-20h
munkanapokon
Bezárás
Lépjünk kapcsolatba