Energiahatékonysági igazolás

Társaságiadó-kedvezmény igénybevételéhez

Energiahatékonysági beruházásokra 2017 óta vehető igénybe támogatás, az adózó által befizetendő társasági adó csökkentésével.

Összefoglaltuk a TAO kedvezmény felhasználásának tudnivalóit, részletesen kitérve a szakértő mérnök által elkészítendő energiahatékonysági igazolásra.

Mire jár TAO támogatás?

A kedvezmény mértéke

- az energiahatékonysági beruházás összköltségére vonatkozóan -

50 %

Kisvállalkozásoknak

40 %

Középvállalkozásoknak

30 %

Minden más vállalkozásnak

A kedvezmény igénybe vehető a beruházás üzembe helyezésének adóévében, vagy az azt követő öt adóévben. A kedvezmény legfelső határa az adóévben befizetendő társasági adó 70 %-a lehet.

A TAO kedvezményhez szükséges: energiahatékonysági igazolás

"Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása" szükséges a TAO kedvezmény igénybevételéhez. Ez az igazolás támasztja alá, hogy a beruházás valóban energiahatékonysági célokat szolgál, és kimutatható energiamegtakarítást eredményez.

Az igazoláshoz két energetikai auditálást kell végezni, egyet a beruházást megelőzően, egyet pedig azt követően. A két állapot eredményei alapján mutatható ki a tényleges energiamegtakarítás, melyet a fejlesztés eredményezett.

A szakértő aki elkészítheti: energetikai auditor MEKH jogosultsággal.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adja ki az energetikai auditorok működési engedélyét, az igazolást csak az ilyen jogosultsággal rendelkező szakértők állíthatják ki.

Mit tartalmaz az igazolás?

Beruházást megelőző állapot energetikai auditja: Az igazolás kiállításához szükséges egy energetikai audit keretében felmérni a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat. A vizsgálatot a beruházás megkezdését megelőzően kell elvégezni, ez alapján készül becslés az elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

Beruházást követő állapot energetikai auditja: A kivitelezés lezárását követően ismét készül egy audit, ami tartalmazza a beruházás üzembe helyezését követően mért energiafogyasztást, vagy annak egyedi mérési adatok alapján kiszámított értékeit. Az auditor kiértékeli a beruházással érintett műszaki rendszer energiahatékonyságát, és az auditok alapján kiállítja az "energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását", amellyel az adózó teljesíti a TAO törvény és a végrehajtási rendelet vonatkozó előírásait.

Árajánlat kérése

Az adózó feladatai

A TAO kedvezményezett beruházások kötelező üzemeltetési időszaka 5 év. Ha valamely eszközt az adózó a használatból öt éven belül kivezeti (pótlás nélkül), akkor azzal az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett valamennyi eszköz üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét; bekerülési értékét; az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

Hatósági ellenőrzés: az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

Tájékozódjon a vonatkozó jogszabályokból!

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (TAO tv.) »

176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól »

Egyeztessen közvetlenül az auditor szakértővel!

x
energetikai auditor

Lóránd

Okleveles gépészmérnök, Temesvári Műszaki Egyetem, 1993
Ingatlanok auditálása

MMK aktív tag, TÉ, SZÉS 6, MV-ÉG, ME-G, FL, FH jogosultságok, Energetikai auditor (MEKH)

Személyes referenciák »

Ellenőrzött szakértő
Tapasztalat
4700
szakértés
Elkészítési idő
1-3hét
mérettől függően
Felmérés
8-20h
munkanapokon
Bezárás