Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő által üzemeltetett https://otk.hu domain (továbbiakban Honlap) megtekintésével és a Honlapon elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: Ügyfél) kifejezett hozzájárulását adja az alábbi Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Gali András e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő levelezési címe: 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. B ép. G. lház 4/41.
Adószám: 66216027 1 43
Adatkezelő e-mail címe: info@otk.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36-20-344-3964
Honlap: https://otk.hu (továbbiakban: Honlap)

Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei

Adatkezelő könyvviteli szolgáltatója:

Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Ügyfelek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Dovák Katalin e.v.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1025 Bp, Törökvész út 59/C Fszt. 1.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 30 691 3611
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dovak.katalin@gmail.com

A Honlap üzemeltetésével összefüggő adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Jelen dokumentum az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendeletének (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

A sütik (cookie-k) használatával kapcsolatos tájékoztatás

A Honlap sütiket használ a Honlap működtetése, használatának megkönnyítése, és a Honlapon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében.

Mi az a cookie vagy süti?

A cookie, más néven süti, egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az online szolgáltatások - előre meghatározott érvényességi ideig - a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság már minden böngésző támogat.

Milyen célból használunk sütiket?

A sütik típusai

1. Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a felhasználók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldal használatáról.

Fontos megjegyezni, hogy ezen sütik elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlap kényelmes használatát, mivel alkalmazásuk elengedhetetlen az oldal funkcionális működéséhez. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes sütik adatvédelmi vonatkozásait.

Használt sütik:

PHPSESSID

cookie-accept

*<page-path>-cookie

Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

2. Statisztikai célú sütik

Ezen sütik a weboldal használatáról részletesebb, elemzési célú információszerzést tesznek lehetővé, így segítenek a weboldal ügyfélfókuszú továbbfejlesztésében. Mindez a felhasználók azonosítása nélkül történik.

Használt sütik:

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalókért kérjük, kattintson ide. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes sütik adatvédelmi vonatkozásait.

_ga

_gat

_gid

_gac_<property-id>

3. Célzó- és hirdetési sütik

Ezen sütiknek a célja, hogy a látogatók számára releváns ajánlatok jelenjenek meg a weboldalakon. Kizárólag a felhasználók hozzájárulásával történhet az azonosítás, mindez az őket érdeklő tartalmak megismerése érdekében.

Használt sütik:

_gcl_aw

_gac_UA-<property-id>

Google Ads Remarketing

_fbp

_fbc

_fbc

Sütik ellenőrzése és törlése

Manapság már minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A modern böngészők automatikusan elfogadják a sütiket, ez az alapbeállítás azonban módosítható, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Ezenfelül a felhasználó törölheti is a korábban már elfogadott sütiket a böngésző beállításaiban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, illetve lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy a Honlap funkcióit nem tudja teljeskörűen használni, így a Honlap a tervezettől eltérően fog működni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól és törléséről az alábbi linkeken tájékozódhat:


A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő hírlevelet nem küld, így hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelést sem végez.

Az energetikai tanúsítvány megrendelésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ügyfél hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés során azokat az adatokat vesszük fel, amelyekre szükség van az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, a Szolgáltatás számlázásához, illetve ennek során az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a tanúsítandó ingatlan címét és műszaki paramétereit kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Legfeljebb 5 évig illetve az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattovábbítás a megrendeléshez kapcsolódóan

Az Ügyfél által megadott adatokat az energetikai tanúsítást végző mérnök partner részére továbbítjuk. Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, és megfelelő adatvédelmi szintet biztosítsanak. Adatokat harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha kérdése merült fel az adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon hozzánk a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az energetikai tanúsítvány elkészítésére vonatkozó jogviszony közvetlenül az Ügyfél és a közvetített tanúsító mérnök között jön létre. Az Ügyfél által a tanúsító mérnöknek megadott adatokat jelen tájékoztató Adatkezelője már nem ismeri meg, így azokat nem is kezeli.

Az ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ügyfél hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az ajánlatkérés során megadott adatokra szükség van az energetikai tanúsításra vagy más mérnöki munkára vonatkozó ajánlat elkészítéséhez, eljuttatásához, illetve ennek során az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a tanúsítandó ingatlan címét és műszaki paramétereit kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Legfeljebb 6 hónapig, illetve az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk az Ügyfelet arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Info tv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során az Ügyfelet megillető jogok

Bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Ügyfelet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Az Ügyfélnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Info tv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tájékoztatásra jogosult adatvédelmi incidens esetén. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Ügyfelet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Ha az Ügyfél jelen adatkezelési tájékoztató módosításának hatálybalépését követően használja a Honlapot vagy vesz igényben Szolgáltatást, magára nézve az elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.