Energetikai Tudástár

A korábbi energetikai előírások új épületekre

A korábbi energetikai előírások új épületekre
Írta: Gali András

Ha új épületet épít, számos jogszabályi előírást kell betartania. Ebben a cikkben megismerkedünk az új épületek energiahatékonyságára vonatkozó előírásokkal, ha az építkezést már megkezdték, ezen belül azon épületek esetére fókuszálva, amelyeknek építését 2023. október 31-éig bejelentették, kérelmezték vagy engedélyezték.

Fontos: ezek a korábbi szabályok

Ebben a cikkben a 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységekre vonatkozó előírásokat tárgyaljuk. Az energetikai követelmények megváltoztak 2023.11.01-én, ettől az időponttól kedve a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet hatályos. Ha most kezd építkezni, tekintse meg az új épületekre vonatkozó szabályokat.

Új szabályok

A közelmúltban szigorították az előírásokat, ami a már folyamatban lévő (2023. október 31-e előtt engedélyezett) építkezésekre vonatkozóan annyit jelent, hogy ha a jelenleg hatályos közel nulla energiaigényű épületek előírásának megfelel az épületünk, akkor a régi (jelen cikkben tárgyalt) feltételek automatikusan teljesülnek, hiszen az ingatlanunk így egy magasabb energiahatékonysági szintet képvisel. A jelenlegi előírás az A energetikai besorolás elérése.

Ezt kell(ett) tudnia egy új épületnek

A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén az épületeknek kötelezően teljesíteniük kell a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben leírt energiahatékonysági előírásokat, amelyeket jelen cikkben összefoglaltunk. A követelménynek történő megfelelést az ingatlanra készült energetikai tanúsítványban elért legalább BB minősítés igazolja (jobb lehet, rosszabb nem). Az energetikai tanúsítvány beszerzése az építtető feladata, a használatbavétel tudomásulvételének kérelmezésével egyidejűleg.

Legalább BB energetikai besorolás

A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett új épületeknek el kell érniük legalább a BB energiaosztályt. Ennek az energetikai minősítésnek a hivatalos megnevezése a "Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő". Ahogy a név mutatja, a BB osztályt teljesítő épületek megfelelnek a jogszabályban megfogalmazott követelménynek.

Közel nulla energiaigény újépítésű épületekre

A maximális energiafogyasztás 100 KWh/m²a lehet(ett)

A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén az új épületek teljes energiafogyasztását is maximalizálta a közel nulla energiaigény követelményszintje. Ennek kiszámítását csak az építész tervező vagy a bevont energetikus tudja elvégezni, mindenesetre ebben a bekezdésben röviden ismertetjük a fogalmat. Az összesített energetikai jellemző egy mérnöki szakkifejezés, amely az épület egy négyzetméter alapterületére jutó, egy évi energiafogyasztását mutatja meg. Ez az érték számításba veszi az épületgépészeti berendezések hatásfokát, a szabályzást, a felhasznált energiahordozókat. Megengedett számértéke legfeljebb 100 KWh/m²a [Kilowattóra-per-négyzetméter-év] lehet, minél kisebb ez a szám, annál gazdaságosabb az építmény. Ha az épület összesített energetikai jellemzője 100-nál több, az épület nem érheti el a BB minősítést, így a közel nulla energiaigény követelményszintjét nem teljesíti. Új épületeket csak úgy lehet tervezni és kivitelezni, hogy a fenti szám teljesüljön.

Épületszerkezetek, hőszigetelés

Az építésügyi szabályok meghatározzák, hogy minimálisan milyen hőszigetelő képességgel kell rendelkeznie az újonnan beépítésre kerülő építőanyagoknak / épületszerkezeteknek. A rendelet nem magát a hőszigetelés vastagságát határozza meg, hanem a hőátbocsátási tényezőket szerkezettípusonként. Ezekről az előírásokról részletes cikket is írtunk, kötelező hőszigetelés vastagságok » címmel.

Az építésügyi szabályok nem csak az egyes épületszerkezetekre, hanem az új épület egészére vonatkozóan is megfogalmaznak energiahatékonysági elvárásokat, a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékének formájában. A fogalomról elegendő annyit tudni, hogy az épület egészét vizsgálja meg az alapján, hogy egy légköbméter épülettérfogatra mennyi hőveszteség jut. A számértéket az energetikai tanúsítás során egy bonyolultnak mondható képlettel számolja ki az energetikus mérnök, figyelembe véve a fűtött légtérfogatot, a lehűlő felületek jellemzőit és az épület tájolását (benapozottságát) is. Általános tapasztalat, hogy ha a szerkezetek megfelelnek az előírásoknak, akkor a fajlagos hőveszteségtényező is megfelel, így nem kell részletesebben foglalkoznunk vele.

Energiahordozók, 25% kötelezően megújuló forrásból

A közel nulla energiaigény követelménye figyelembe veszi az épületben felhasznált energiahordozókat, például azt, hogy gázzal, tűzifával vagy épp távhővel fűtünk. A közel nulla energiaigény követelményének eléréséhez az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni. Ha megújuló energiaforrásból származó energia nincs felhasználva az ingatlanban, a követelményszint nem teljesül, a BB minősítés nem adható ki a használatbavételkor végzett energetikai tanúsítás során. Az alábbi megújuló energiahordozók vehetők figyelembe: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet; nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia; illetve a távhő is bizonyos speciális esetekben. A megújuló energiaforrásokról külön cikket írtunk.

Az épületgépészeti rendszerre és berendezésekre többféle szabály is vonatkozik. Ezekkel az építtetőnek nem kell külön megismerkednie, mert a tervezők már évek óta e szerint terveznek (nem volt szigorítás az utóbbi időben), így a tervezett rendszer szinte biztosan meg fog felelni. Ha szeretne többet megtudni, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez 1. mellékletének V. pontját olvassa el! Általános tanács, hogy minél magasabb hatásfokú hőtermelő berendezést válasszunk, és a hozzá társítható legjobb szabályzást.

Ha AA vagy annál jobb minősítést szeretne elérni, a fűtési (és hűtési) rendszert helyiségenkénti elektronikus szabályzóval kell ellátni. Ez a gyakorlatban egy fali érzékelőt jelent. Az AA osztályú épületekben a fűtési és hűtési rendszereknek minden helyiséghez, illetve a funkciójukban összeegyeztethető helyiségek zónáihoz saját szabályozó kör van rendelve elektronikus fali érzékelőkkel / vezérlőkkel. A hőtermelő berendezések időjárásfüggő szabályzása is megoldott kell, hogy legyen.

Kérdése merült fel?

Ha nehézsége merült fel a fenti szabályok alkalmazásával kapcsolatban, az alábbi űrlap segítségével küldheti el nekünk mérnöki problémáját. A legegyszerűbb kérdéseket e-mailben megválaszoljuk, az energetikai kalkulációt is igénylő feladatokra pedig egyedi árajánlatot küldünk.

Árajánlat energetikai tanácsadásra

Tanácsok

További népszerű cikkek a Tudástárban

A hasznos alapterület
Kötelező hőszigetelési vastagságok
Mióta kötelező az energetikai tanúsítvány?
Hőszigetelés korszerűen
"A" energetikai besorolási osztály