Energetikai Tudástár

Adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül?

Adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül?
Írta: Gali András

A szabályok szerint ingatlan adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül nem köthető, a dokumentumnak rendelkezésre kell állnia legkésőbb a szerződés aláírásakor. Az alábbi cikkben a kivételeket, egyedi eseteket és a nem szabályos, de mégis alkalmazott megoldásokat tárgyaljuk.

Ha nem készül el az adásvételi szerződés aláírásáig

A gyakorlatban az energetikai tanúsítvány nem mindig készül el az adásvétel időpontjáig, ilyenkor az eljáró ügyvéden múlik, hogy mennyire engedékeny a szituációval kapcsolatban. Szabály szerint az energetikai tanúsítványnak rendelkezésre kell állnia az adásvételi (vagy bérleti) szerződés aláírásakor, ugyanis az eladó köteles bemutatni azt a vevőnek. A dokumentum hivatalos átadása lekésőbb a birtokbaadásig kötelező.

Ha a jogszabályok teljes betartásával jár el az ügyvéd, akkor az aláírást el kell halasztani, amíg az energiatanúsítvány el nem készül. Bár nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, bizonyos esetekben a szerződést az energetikai tanúsítvány nélkül is aláírják. Hanyag eljárás esetén energiatanúsítvány egyáltalán nem készül, sem előzetesen, sem utólag - a cikk szerzője ilyen esetekről is rendszeresen hall.

Ekkor nem kötelező az energetikai tanúsítvány

Az alábbi esetekben lehetséges az adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül is, a jogszabály szerint ugyanis ilyenkor nem kötelező rendelkeznünk vele:

Legkésőbb a birtokbaadásig kell

A jogszabály az alábbiakat kéri: Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.

A földhivatali eljáráshoz nem kell mellékelni

A földhivatali eljárás (a tulajdonjog átruházásának bejegyzése során) általánosan az energetikai tanúsítvány nélkül is végig megy, a hatósághoz ugyanis nem kell beküldeni a dokumentumot.

Pótlás

Bár nem szabályszerű, de az ügyvédi gyakorlatban alkalmaznak utólagos dokumentumpótlást. Mindig az ügyvéd dönt arról, hogy a szerződés aláírása megtörténhet-e az energetikai tanúsítvány nélkül, illetve hogy a felek miként kezelik a hiányát, hány napon belül és milyen formában kell pótolni azt.

Ezt tanácsoljuk

Az adásvételi szerződéssel várjuk meg, amíg a hiteles energetikai tanúsítvány elkészül, nélküle ne írjuk alá! Bár a szakvélemény meglétével a legtöbb esetben nem foglalkoznak a hatóságok, a későbbiekben adódhat probléma abból, ha csak utólag (későbbi dátummal) kerül kiállításra a dokumentum. A tulajdonos (eladó) feladata elkészíttetni az energiatanúsítványt, hiánya esetén a szankció 50.000 Ft-ig terjedhet (szabálysértési bírság). A fentieken kívül mindkét félnek érdeke, hogy korrekt üzlet köttessen, a későbbiekben ne legyen vita, pereskedés.

További népszerű cikkek a Tudástárban

"A" energetikai besorolási osztály
AA+ energetikai besorolási osztály
HH energetikai besorolási osztály
Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY)
Energetikai tanúsítvány kiszállás nélkül?