Energetikai Tudástár

Adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül?

Adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül?
Írta: Gali András

A szabályok szerint ingatlan adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül nem köthető, a dokumentumnak rendelkezésre kell állnia legkésőbb a szerződés aláírásakor. Az alábbi cikkben a kivételeket, egyedi eseteket és a nem szabályos, de mégis alkalmazott megoldásokat tárgyaljuk.

Ha nem készül el az adásvételi szerződés aláírásáig

A gyakorlatban az energetikai tanúsítvány nem mindig készül el az adásvétel időpontjáig, ilyenkor az eljáró ügyvéden múlik, hogy mennyire engedékeny a szituációval kapcsolatban. Szabály szerint az energetikai tanúsítványnak rendelkezésre kell állnia az adásvételi (vagy bérleti) szerződés aláírásakor, ugyanis az ügyvédnek fel kell tüntetnie a HET sorszámot a szerződésben. A dokumentumot az eladó hivatalosan átadja, a vevő átveszi, majd erről nyilatkozatot rögzítenek az adásvételi szerződésben.

Ha a jogszabályok teljes betartásával jár el az ügyvéd, akkor az aláírást el kell halasztani, amíg az energiatanúsítvány el nem készül. Bár nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, bizonyos esetekben a szerződést az energetikai tanúsítvány nélkül is aláírják, utólagos dokumentumpótlással. Hanyag ügyvédi eljárás esetén energiatanúsítvány egyáltalán nem készül, sem előzetesen, sem utólag - a cikk szerzője ilyen esetekről is rendszeresen hall.

Ekkor nem kötelező az energetikai tanúsítvány

Az alábbi esetekben lehetséges az adásvétel energetikai tanúsítvány nélkül is, a jogszabály szerint ugyanis ilyenkor nem kötelező rendelkeznünk vele:

Az alábbiakat kell az adásvételi szerződésben feltüntetni

A jogszabály az alábbiakat kéri: Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

A földhivatali eljáráshoz nem kell mellékelni

A földhivatali eljárás (a tulajdonjog átruházásának bejegyzése során) általánosan az energetikai tanúsítvány nélkül is végig megy, a hatósághoz ugyanis nem kell beküldeni a dokumentumot. Az Országos Tanúsító Központhoz beérkező visszajelzések alapján azonban bizonyos földhivatalok ellenőrzik és megkövetelik, hogy a HET azonosító szám fel legyen tüntetve a szerződésben, tehát indirekt módon köteleznek arra, hogy az elkészítés megtörténjen.

Pótlás

Bár nem szabályszerű, de az ügyvédi gyakorlatban alkalmaznak utólagos dokumentumpótlást. Mindig az ügyvéd dönt arról, hogy a szerződés aláírása megtörténhet-e az energetikai tanúsítvány nélkül, illetve hogy a felek miként kezelik a hiányát, hány napon belül és milyen formában kell pótolni azt.

Ezt tanácsoljuk

Az adásvételi szerződéssel várjuk meg, amíg a hiteles energetikai tanúsítvány elkészül, nélküle ne írjuk alá! Bár a szakvélemény meglétével a legtöbb esetben nem foglalkoznak a hatóságok, de bizonyos földhivatalok visszautasítják az eljárást, ha HET szám nincs feltüntetve a szerződésben. A tulajdonos (eladó) feladata elkészíttetni az energiatanúsítványt, hiánya esetén a szankció 50.000 Ft-ig terjedhet (szabálysértési bírság). A fentieken kívül mindkét félnek érdeke, hogy korrekt üzlet köttessen, a későbbiekben ne legyen vita, pereskedés.

További népszerű cikkek a Tudástárban

Új épületekre vonatkozó energetikai előírások: 2024
A nettó alapterület
HH energetikai besorolási osztály
Energetikai tanúsítvány 50 m² alatt?
Ki készíthet energetikai tanúsítványt?